Pernilla Unevik

Fortbildning & handledning

FORTBILDNING

Föreläsningar och kurser är riktade mot förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt särgymnasiet. Jag besöker er gärna på er APT eller planeringsdag. Föreläsningarna arrangeras i era lokaler. Jag utgår från Stockholm men tar uppdrag i hela landet. För närvarande erbjuder jag kurser och föreläsningar kring specialpedagogik, sensomotorik,  barn som utmanar, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, tillgängliga lärmiljöer, språkutvecklande arbetssätt och empatiskt ledarskap men framför allt anpassar jag efter era behov. För mig blir ingen kurs eller föreläsning lik den andra. Jag vill tillsammans med dig som rektor eller fortbildningsansvarig planera tänkta insatser.  Välkommen att höra av dig för en mer skräddarsydd fortbildning.

Nedan är några förslag. Helst skräddarsyr jag både innehåll och upplägg efter era önskemål och behov. När jag får ett bra nuläge så kommer jag gärna med förslag på upplägg för just er.
        Nu erbjuds även fortbildningarna digitalt!


Att förstå och guida barn som utmanar oss


Hur förstår vi barn som utmanar oss? För att förstå hur vi ska bemöta barnet måste vi också förstå varför barnet gör som det gör, därefter kan vi anpassa och hitta metoder och strategier som fungerar.
Vi går igenom begrepp som tydliggörande pedagogik, tillgänglig lärmiljö samt lågaffektivt bemötande.
Här ges konkreta råd hur du kan bemöta barnet och anpassa verksamheten så att det blir en fungerande vardag.
Heldag / halvdag / önskade timmar

Sagt om kursen

"Jag fick många nya tankar kring hur arbetet i förskolan kan utvecklas."

"En mycket bra kursledare med bred kunskap i praktiken men även påläst när det gäller forskning.

Lagom av mixen och bredden."

Språkutvecklande arbetssätt

Språket utvecklas i samspel, och som vuxna kan vi behöva utmana oss både i lyssnande och i vårt sätt att uttrycka oss när vi har både språkutveckling och relationsbygge i fokus. 
Hur utmanar vi barns språkliga kompetenser?
Hur utvecklar vi en stimulerande språkmiljö?
Hur bygger vi upp en lärandemiljö som tar tillvara språkliga samspel?
Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog och reflektion. Ni får flera konkreta förslag och verktyg som utvecklar er som ledare.

Sensomotorik och grunden för enkelt lärande

Du lär dig om hur motoriken kan påverka inlärning, impulskontroll, kroppskontroll, koncentration och underlätta vid till exempel läs och skrivsvårigheter. Du lär dig om sinnenas samspel och på vilket sätt reflexrester kan påverka. Om rörelserna inte har automatiserats kan de resultera i att barnen blir trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp. De kan även ha svårt att koncentrera sig vilket kan blockera vidare utveckling. För mycket stress påverkar all inlärning negativt – vad kan du tänka på?   Vi varvar forskning, teori och lite praktik.
Ca 2,5 timmar
Föreläsare:     Åsa Hagdahl och Pernilla Unevik       
"Under föreläsningarna visas exempel på träning. För mer detaljerad genomgång och mer praktisk träning,  rekommenderas tillägg 1 dagars kursen "Motorisk mognad - en viktig förutsättning för barns lärande"
Läs mer på "Moov Up" och anmäl dig till fortbildningen

Motorisk mognad - en viktig förutsättning för barns lärande 

En fortsättning och fördjupning för dig som gått "Sensomotorik & Motorik - grunden för enkelt lärande".  
Du repeterar kort om grundläggande motorik, sinnenas samspel och reflexrester och hur dessa kan påverka inlärning. Du får lära dig enkla metoder för kartläggning och uppföljning av motorisk/sensomotorisk förmåga. Du får material och övningar med mål att alla barn ska ges möjlighet att uppnå motorisk åldersadekvat mognad. Varvar teori med konkreta exempel och praktik. Mål att du kan börja öva och träna med barnen direkt.

Heldagskurs

Kurshållare: Åsa Hagdahl och Pernilla Unevik          
Läs mer på "Moov Up" och anmäl dig till fortbildningen

” Viktigt ämne som behöver påminnas om och uppdatera sig om som pedagog”
"Bra blandning teori och praktik"
"Roligt, intressant och användbart"
"Föreläsarna gjorde helheten tillsammans mycket intressant och många "ja just det, så är det ju". Många bra "aha"-upplevelser. Tack!"
"Bra att vi fick med oss ett kompendie med alla övningar."