HANDLEDNING

Målgrupp; arbetslag i förskola 

En av avsikterna med den specialpedagogiska handledningen eller konsultationen är att erbjuda stöd för dig som pedagog/lärare och genom det bidra till förändring av barnen och gruppens situation.
Samtalen handlar mycket om förändring och processarbete där vi har fokus på arbetslagets sätt att tänka och handla, deras förhållningssätt och bemötande.

Jag arbetar lösningsinriktat med en tilltro till individens och gruppens förmåga att hitta lösningar. Utifrån gruppens behov och önskningar träffas vi regelbundet några gånger eller under en längre tid. Tillsammans formulerar vi handledningens syfte och mening.

Sagt om handledning

" Pernilla har handlett oss i arbetslaget kring olika dilemman vi haft. Hon har en enorm förmåga att lyssna in, bekräfta och utmana oss i våra tankar. Vi har tänkt om, tänkt nytt men framför allt har vi en annan kunskap och förståelse för varför vi gör som vi gör. Arbetslaget har också fått viktiga verktyg att jobba mer likvärdigt. Alla borde ha tillgång till handledning! "