Sagt om mig

 "Pernilla inger ett professionellt och trevligt bemötande. Som föreläsare är hon mycket behaglig att lyssna på och förmedlar på ett fint sätt barnets perspektiv för att vi ska kunna förstå och ta till oss många värdefulla verktyg att använda i vår utbildning."

"Jag fick många nya tankar kring hur arbetet i förskolan kan utvecklas." 

"En mycket bra kursledare med bred kunskap i praktiken men även påläst när det gäller forskning. Lagom av mixen och bredden." 
"Mycket bra dag. Pernilla är en sån bra föreläsare, lugn och tar sig tid att lyssna på våra frågor och tankar. Som pedagog vill man bara testa nya tankar och idéer på hur vi får med alla barn att känna KASAM hela dagen."

"En superbra föreläsning som gav nya vinklar men även igenkänning och nya tankar kring både miljö samt vår profession. Tusen tack!

 "Tack för ett tänkvärd , inspirerande och lärorik dag. Du är ett proffs!"

"Man fick bra kunskap, förståelse och verktyg för hur man ska vara och göra för barn med funktionsvariation."


Erfarenhet

Förutom fortbildningsuppdrag i mitt företag så arbetar jag som specialpedagog och utvecklingsledare i Österåkers kommun där jag föreläser, handleder och fortbildar pedagoger i alla förskolor och skolor. Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom förskolan, såväl i barngrupp, men också som pedagogisk ledare. Jag har under 5 års tid arbetat som rektor samt varit med och drivit ett övergripande projekt kring systematiskt kvalitetsarbete i en kommuns alla förskolor. 

Kompetens

Utbildad specialpedagog  och förskollärare.  Utbildad i professionella samtal på avancerad universitetsnivå med bland annat pedagogisk handledning som verktyg. Utbildning och fördjupning inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), sensomotorik samt språkutvecklande arbetssätt.  Är utbildad språk-, läs- och skrivutvecklare med fördjupning. Författare till boken,  Motorik med alla sinnen - en grund för barns lärande. ( Gothia kompetens)

Mina tjänster

Fortbildningar

Fortbildningar ges i form av föreläsningar, kurser och workshops, hel, halvdag eller timmar. Målgrupp är personal i förskola, skola, fritidshem och förskoleklass. Exempel på områden:

  • Tillgänglig lärmiljö
  • Barn som utmanar
  • Tydliggörande pedagogik
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Hjärnan, motoriken och sinnenas samspel

Specialpedagogisk handledning

Jag handleder arbetslag i förskola.

En av avsikterna med samtalen är att erbjuda stöd för dig som pedagog och genom det bidra till förändring av barnen och gruppens situation.

Jag vill 

  • Öka kunskapen och förståelsen för barn som på olika sätt utmanar med eller utan diagnoser. På så sätt hoppas jag kunna bidra till en tillgänglig, begriplig, hanterbar och meningsfull utbildning. 
  • Ge barn förutsättningar att göra sig förstådd, att få utveckla sitt språk. På så sätt hoppas jag att kunna bidra med att alla barn ska ges likvärda möjligheter och därmed rätt förutsättningar när de börjar skolan.

Om mig

Min uppfattning är att alla barn är olika och kommer till världen med olika förutsättningar. För att utvecklas i en positiv riktning har vi vuxna ett stort ansvar att bemöta och ta tillvara barns olikheter och bemöta dem utifrån deras individuella behov. Jag vill öka och sprida kunskapen och förståelsen för barn och ungdomar som på olika sätt har utmaningar med eller utan diagnoser. Mina redskap är fortbildning i form av handledning, föreläsningar samt kurser.
Målgruppen är personal inom förskola och skola. Flest uppdrag har jag mot förskola. 

Boknyhet!

"Den är en utmärkt vägledning i hur man kan stimulera barns sinnen och motorik på ett sätt som också gör det roligt för barnen. Boken innehåller också värdefull bakgrundsinformation om hjärnans och motorikens utveckling."
Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin

Kom i kontakt med mig redan idag